Som finančný sprostredkovateľ v oblasti úverov


Poskytnem Vám poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárnych a iných úverov, ktoré sú zabezpečené alebo nezabezpečené nehnuteľnosťou.

Národná banka Slovenska od 1. januára 2010 vedie register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoFSaFP).

V registri sú evidované osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky podľa ZoFSaFP v jednotlivých sektoroch finančného trhu (sektor poistenia alebo zaistenia, sektor kapitálového trhu, sektor doplnkového dôchodkového sporenia, sektor prijímania vkladov, sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a sektor starobného dôchodkového sporenia), ktorými sú: samostatní finanční agenti, podriadení finanční agenti, viazaní finanční agenti, viazaní investiční agenti, finanční poradcovia a finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.

 • Viem, čo banka požaduje od klienta. Mám 20-ročnú bankovú prax, o čom svedčia aj moje odborné znalosti a skúsenosti, dlhoročné bankové kontakty a dobré vzťahy.
 • Skôr, ako pristúpime k podaniu žiadosti o úver do Vami vybranej banky, nájdem všetky nedostatky či problémy, aj okolo nehnuteľnosti.
 • Pomôžem Vám pri kúpe, respektíve pri predaji nehnuteľnosti
 • Pri vklade do katastra nehnuteľnosti Vám Ušetrím čas, stres, ale hlavne Vám viem ušetriť peniaze.
 • Moje služby v oblasti sprostredkovania úverov sú rýchle a BEZPLATNÉ.
 • Proklientsky prístup a profesionalita sú pre mňa samozrejmosťou.
 • Nepracujem pre banku, pracujem pre Vás.
 • Vašu žiadosť o bezplatné sprostredkovanie hypotekárneho úveru spracujem na základe povolenia Národnej banky Slovenska (registračné číslo: 163210 ) ako podriadený finančný agent - spoločnosť Finportal, a.s.

Úver si neberiete každý deň. Je pochopiteľné, že je ťažké vyznať sa v tom, ktorá úverová ponuka je pre Vás najlepšia.


Kontaktujte ma a ja Vám dám tu najlepšiu ponuku.

Ponuka úveru

Hypotekárne úvery


Hypotéka je jedinečný úverový produkt. Produkt, ktorý treba vymyslieť každému klientovi individuálne podľa jeho potrieb. Priblížiť či zrealizovať vaše sny, alebo vyriešiť nejeden problém Vám pomôžu moje:

 • odborné konzultácie a návrhy riešenia hypotekárneho financovania
 • zabezpečenie úverových ponúk zo všetkých bánk a iných finančných inštitúcií
 • administratívne úkony spojené so žiadosťou a čerpaním hypotekárnych alebo iných úverov
 • možnosť zastúpenia klientov pri riešení administratívnych úkonov na katastrálnom úrade, daňovom úrade, sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach a v iných inštitúciách
 • zabezpečenie znaleckých posudkov prostredníctvom znalcov v obore stavebníctvo akceptovaných všetkými bankami
 • odborná pomoc aj pri refinancovaní, konsolidácii a navýšení existujúcich hypotekárnych úverov a iných úverov

Niet väčšieho potešenia, ako dosiahnutie úspechu prostredníctvom čestného jednania s ľuďmi.


Neváhajte a kontaktujte ma, veľmi rada Vám pomôžem.